Logo
Beth yw Bonws Colled?

Beth yw Bonws Colled?

Mae bonws colled yn fath o hyrwyddiad y mae defnyddwyr yn dod ar ei draws, yn enwedig ar wefannau betio a chasino ar-lein. Yn y bôn, mae'n cynnig yr hawl i'r defnyddiwr adennill canran o'u colledion net dros gyfnod penodol. Mae hon yn nodwedd y mae gwefannau yn ei chynnig i'w defnyddwyr fel ffurf o gysur neu anogaeth. Dyma adolygiad manwl o'r bonws colled:

Diben Bonws Colled

 1. Teyrngarwch Cwsmer: Gall helpu i atal defnyddwyr rhag gadael y platfform ar ôl profiad negyddol.
 2. Mwy o Gymhelliant Hapchwarae: Gall bonws colled annog defnyddwyr i chwarae mwy neu aros ar y platfform.
 3. Cydbwyso Profiad Negyddol: Gall helpu i liniaru'r negyddoldeb a brofir gan y defnyddiwr.

Sut Mae'n Gweithio?

 • Os bydd defnyddiwr yn profi colled net dros gyfnod penodol o amser (er enghraifft, wythnos neu fis), gall y platfform ad-dalu canran o'r golled honno i'r defnyddiwr.
 • Er enghraifft, os yw gwefan yn cynnig bonws corddi o 10% a bod defnyddiwr yn colli $100 net yr wythnos honno, bydd y defnyddiwr yn cael bonws o $10.
 • Nid yw'r bonws hwn fel arfer yn cael ei roi mewn arian go iawn; Yn lle hynny, gellir ei roi fel credyd safle neu fonysau eraill y gellir eu defnyddio ar gyfer betio.

Manteision

 1. Lleihau Risg: Gall gallu'r defnyddiwr i adennill rhai o'i golledion leihau cyfanswm ei risg.
 2. Cymhelliant: Gall y bonws colli annog defnyddwyr i dreulio mwy o amser ar y platfform.
 3. Mwy o Werth: Yn galluogi defnyddwyr i gael mwy o werth ar y platfform drwy gynnig cyfle arall neu gyfle treialu.

Anfanteision a Risgiau Posibl

 1. Gall Fod yn Gamarweiniol: Weithiau gall y bonws colled annog defnyddwyr i gymryd mwy o risgiau neu adneuo mwy o arian.
 2. Amodau Crwydro: Mae'r mathau hyn o fonysau fel arfer yn amodol ar rai amodau talu. Mae hyn yn cynnwys yr amodau ar sut y gellir defnyddio'r bonws a phryd y gellir ei dynnu'n ôl.
 3. Cyfyngiadau: Mae'n bosibl y bydd cyfyngiadau ar y gemau neu'r betiau y bydd y bonws yn cael ei ddefnyddio arnynt.
chwaraeon betio Betole Bahis arglwydd betio cefnogaeth byw bonws betio sefydlu byw betio whatsapp sur Cofrestrwch i safle betio marsbet perserang betio byw Sut i chwarae betio byw Safirbet? gêm jojobet betio lliw dy wyneb mewngofnodi bet glas luna Tanerman yn gwrando ar ei hen betiau teledu vip teledu redfoxbet teledu betlog